คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

คำถามเกี่ยวกับประกัน
ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์
บริการหลังการขาย
การติดต่อ / ร้องเรียน ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประกันกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (IMRTA)
ประกัน MBK SMART LIFE 10/5
ประกัน MBK SMART SURE 10/7
ประกัน MBK HAPPY PENSION 85/1
ประกัน MBK HAPPY PENSION GOLD 85/1
ประกัน MBK TERM LIFE